Elektripaigaldise auditi / mõõdistamise tellimus

MHV ELEKTRIKONTROLL OÜ, Registrikood 11480339
Rakvere, Võidu 3, 44311
Tel 323 2222
Palun viia läbi
elektripaigaldise
ja väljastada auditi protokoll ja/või mõõtmistulemuste aruanne.
Leia vastav kood: www.ehr.ee

Soovin saata auditi läbiviimise avalduse järgmisele eksperdile

Tellija kinnitab, et sama elektripaigaldist ei ole esitatud mõnele teisele auditi teostajale kontrollimiseks. Tellija garanteerib arve tasumise vastavalt hinnakirjale (auditi tulemusest sõltumata).

Allkirjasta taotlus

Esita tellimus

MHV Elektrikontroll OÜ-l on õigus auditi käigus saadud andmeid avaldada seaduses ettenähtud juhtudel, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA), Eesti Akrediteerimiskeskusele (EAK), samuti tellija kirjalikul loal. Arve mittetasumisel on MHV Elektrikontroll OÜ-l õigus arve edastada kolmandatele isikutele.