Valgustuspaigaldise mõõdistamise tellimus

MHV ELEKTRIKONTROLL OÜ, Registrikood 11480339
Rakvere, Võidu 3, 44311
Tel 323 2222
Soovin saata auditi läbiviimise avalduse järgmisele eksperdile

Allkirjasta taotlus

Esita tellimus

MHV Elektrikontroll OÜ-l on õigus auditi käigus saadud andmeid avaldada seaduses ettenähtud juhtudel, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA), Eesti Akrediteerimiskeskusele (EAK), samuti tellija kirjalikul loal. Arve mittetasumisel on MHV Elektrikontroll OÜ-l õigus arve edastada kolmandatele isikutele.