Piksekaitsesüsteemi kontrolli tellimus

MHV ELEKTRIKONTROLL OÜ, Registrikood 11480339
Rakvere, Võidu 3, 44311
Tel 323 2222
Palun läbi viia piksekaitsesüsteemi kontroll ja väljastada tulemuste aruanne
Soovin saata auditi läbiviimise avalduse järgmisele eksperdile

Allkirjasta taotlus

Esita tellimus

MHV Elektrikontroll OÜ-l on õigus auditi käigus saadud andmeid avaldada seaduses ettenähtud juhtudel, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA), Eesti Akrediteerimiskeskusele (EAK), samuti tellija kirjalikul loal. Arve mittetasumisel on MHV Elektrikontroll OÜ-l õigus arve edastada kolmandatele isikutele.