Измерительная лаборатория
Цены
Замеры параметров освещения
Цены
Технические проверки
Цены
Сертификация персонала
Цены

Mõõtelabor

Isolatsioonitakistuse mõõtmine punkt 0,60 EUR
Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine punkt 1,80 EUR
Kaitse - , PEN - , ja potensiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll punkt 0,90 EUR
Maandustakistuse mõõtmine kahe kiire meetodil 1h - 40 EUR
Maandustakistuse lihtsustatud mõõtmine 20 EUR
Pinnase eritakistuse mõõtmine 1h - 40 EUR
Kaitsejuhi aktiivtakistuse mõõtmine juht 1,80 EUR
Rikkevoolukaitselüliti kontroll seade 2,90 EUR
Trafoõli happearvu määramine 46,15 EUR
Trafoõli läbilöök 46,15 EUR
Trafoõli niiskussisalduse määramine 73,85 EUR
20 EUR
Trafoõli leektäpp 46,15 EUR
Trafoõli Tan määramine 73,85 EUR

Valgustatuse mõõtmine

Valgustatuse mõõtmine, kuni 50 mõõtepunkti mõõtepunkt 5 EUR
Valgustatuse mõõtmine, kuni 50-100 mõõtepunkti mõõtepunkt 4,50 EUR
Valgustatuse mõõtmine, kuni 100-200 mõõtepunkti mõõtepunkt 3,80 EUR
Valgustatuse mõõtmine, kuni 200-400 mõõtepunkti mõõtepunkt 2,80 EUR
Valgustatuse mõõtmine, üle 400 mõõtepunkti mõõtepunkt 1,90 EUR

Tehniline kontroll

Korrusmaja elektripaigaldise audit alates (kuni 36 korterit) 120 EUR
Korrusmaja elektripaigaldise audit alates (kuni 60 korterit) 140 EUR
Ehitusaegne võrguühendus 70 EUR
Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit, peakaitse kuni 35A 120 EUR
Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit, peakaitse kuni 100A 140 EUR
Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit, peakaitse kuni 250A 170 EUR
Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit, peakaitse üle 250A hind kokkuleppel
Piksekaitsesüsteemi kontroll punkt 20 EUR

Personali sertifitseerimine

Sertifitseerimine (A, B, B1, C - esmane pädevuseksam) 160 EUR
Kui elektriala isik ei soovi auditi tegemise või projekteerimise õigust 155 EUR
Kui elektriala isik ei soovi auditi tegemise ning projekteerimise õigust 150 EUR
Sertifitseerimine (korduseksam) 100 EUR
Sertifitseerimine (B > A) 160 EUR
Kui elektriala isik ei soovi auditi tegemise või projekteerimise õigust 155 EUR
Kui elektriala isik ei soovi auditi tegemise ja projekteerimise õigust 150 EUR
Resertifitseerimine 100 EUR
Resertifitseerimine (korduseksam) 80 EUR
Resertifitseerimine (B1 > B) 100 EUR
Elektriohu teadlikkuse kontrollimine 50 EUR
Pädevusulatuse laiendamine pädevuseksamit sooritamata 65 EUR
Elektripaigaldise auditi läbiviimise praktiline koolitus (3 kuud) 1200 EUR
Sertifikatsiooni laiendamine 60 EUR

Varia

Transport km 0,50 EUR
Ekspert 1h - 40 EUR
Почасовые ставки экспертов 40 EUR
Транспорт 0,50 EUR / km
Цены приводятся без учета НДС
Цены утверждены менеджером по 20.06.2018