Mõõtelabor
Vaata hindu
Elektripaigaldise audit
Vaata hindu
Valgustatuse mõõtmine
Vaata hindu
Isikute sertifitseerimine
Vaata hindu

Mõõtelabor

Alalisvoolu mõõtmised - PV (string) 25 EUR
Isolatsioonitakistuse mõõtmine punkt 0,80 EUR
Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine punkt 2 EUR
Kaitse - , PEN - , ja potensiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll punkt 1,20 EUR
Kaitsejuhi aktiivtakistuse mõõtmine juht 1,80 EUR
Maandustakistuse lihtsustatud mõõtmine punkt 30 EUR
Maandustakistuse mõõtmine kahe kiire meetodil punkt 80 EUR
Rikkevoolukaitselüliti kontroll seade 3 EUR
Trafoõli Tan määramine 75 EUR
Trafoõli läbilöök 45 EUR
Trafoõli leektäpp 45 EUR
Trafoõli niiskussisalduse määramine 75 EUR
Jõutrafode kontrollmõõtmised (6-330kV) hind kokkuleppel
Keskpinge kaablite teim (üle 24kV) 200 EUR
Elektrivõrgu parameetrite analüüs (24H) 110 EUR
Keskpinge kaablite teim (kuni 24kV) 150 EUR
Trafoõli happearvu määramine 45 EUR
Hinnad ei sisalda käibemaksu

Elektripaigaldise audit

Korrusmaja elektripaigaldise audit alates (kuni 36 korterit) 160 EUR
Korrusmaja elektripaigaldise audit alates (kuni 60 korterit) 180 EUR
Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit, peakaitse kuni 100A alates 180 EUR
Ehitusaegne elektripaigaldise alates 140 EUR
Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit, peakaitse kuni 35A alates 160 EUR
Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit, peakaitse alates 100A hind kokkuleppel
Dokumentide muutmine TTJA andmebaasides kliendi soovil 50 EUR
Piksekaitsesüsteemi kontroll alates 200 EUR
Hinnad ei sisalda käibemaksu

Valgustatuse mõõtmine

Valgustatuse mõõtmine, kuni 50-100 mõõtepunkti mõõtepunkt 5 EUR
Valgustatuse mõõtmine, kuni 100-200 mõõtepunkti mõõtepunkt 4 EUR
Valgustatuse mõõtmine, kuni 50 mõõtepunkti mõõtepunkt 6 EUR
Valgustatuse mõõtmine, kuni 200-400 mõõtepunkti mõõtepunkt 3 EUR
Valgustatuse mõõtmine, üle 400 mõõtepunkti mõõtepunkt 2,40 EUR
Hinnad ei sisalda käibemaksu

Isikute sertifitseerimine

Sertifitseerimine (A, B, B1, C - esmane pädevuseksam) 200 EUR
Sertifitseerimine (korduseksam) 140 EUR
Sertifitseerimine (B > A) 200 EUR
Resertifitseerimine (B1 > B) 140 EUR
Resertifitseerimine (korduseksam) 120 EUR
Resertifitseerimine täiendkoolituse ja osalise pädevuseksami alusel 140 EUR
Elektriohu teadlikkuse kontrollimine 50 EUR
Sertifikatsiooni laiendamine 100 EUR
Pädevusulatuse laiendamine pädevuseksamit sooritamata 65 EUR
Hinnad ei sisalda käibemaksu
Eksperdi tunnihind 80 EUR
Transport 0,70 EUR / km
Hinnad ei sisalda käibemaksu
Hinnakiri kinnitatud juhataja poolt 06.01.2024