Mõõtelabor
Vaata hindu
Personali sertifitseerimine
Vaata hindu
Elektripaigaldise audit
Vaata hindu
Valgustatuse mõõtmine
Vaata hindu

Mõõtelabor

Isolatsioonitakistuse mõõtmine punkt 0,60 EUR
Rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine punkt 1,80 EUR
Kaitse - , PEN - , ja potensiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll punkt 0,90 EUR
Maandustakistuse mõõtmine kahe kiire meetodil 1h - 40 EUR
Maandustakistuse lihtsustatud mõõtmine 20 EUR
Pinnase eritakistuse mõõtmine 1h - 40 EUR
Kaitsejuhi aktiivtakistuse mõõtmine juht 1,80 EUR
Rikkevoolukaitselüliti kontroll seade 2,90 EUR
Trafoõli läbilöök 45 EUR
Trafoõli leektäpp 45 EUR
Trafoõli niiskussisalduse määramine 75 EUR
Hinnad ei sisalda käibemaksu
Jõutrafode kontrollmõõtmised (6-330kV) hind kokkuleppel
Keskpinge kaablite teim (üle 24kV) 200 EUR
Elektrivõrgu parameetrite analüüs (24H) 110 EUR
Keskpinge kaablite teim (kuni 24kV) 150 EUR
Trafoõli happearvu määramine 45 EUR
Trafoõli Tan määramine 75 EUR

Personali sertifitseerimine

Sertifitseerimine (A, B, B1, C - esmane pädevuseksam) 160 EUR
Sertifitseerimine (korduseksam) 100 EUR
Sertifitseerimine (B > A) 160 EUR
Resertifitseerimine täiendkoolituse ja osalise pädevuseksami alusel 100 EUR
Resertifitseerimine (korduseksam) 80 EUR
Resertifitseerimine (B1 > B) 100 EUR
Elektriohu teadlikkuse kontrollimine 50 EUR
Pädevusulatuse laiendamine pädevuseksamit sooritamata 65 EUR
Sertifikatsiooni laiendamine 60 EUR
Hinnad ei sisalda käibemaksu

Elektripaigaldise audit

Korrusmaja elektripaigaldise audit alates (kuni 36 korterit) 120 EUR
Korrusmaja elektripaigaldise audit alates (kuni 60 korterit) 140 EUR
Ehitusaegne võrguühendus alates 70 EUR
Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit, peakaitse kuni 35A alates 120 EUR
Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit, peakaitse kuni 100A alates 140 EUR
Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit, peakaitse kuni 250A alates 170 EUR
Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit, peakaitse üle 250A alates hind kokkuleppel
Dokumentide muutmine andmebaasides kliendi soovil 40 EUR
Piksekaitsesüsteemi kontroll alates 120 EUR
Hinnad ei sisalda käibemaksu

Valgustatuse mõõtmine

Valgustatuse mõõtmine, kuni 50 mõõtepunkti mõõtepunkt 5 EUR
Valgustatuse mõõtmine, kuni 50-100 mõõtepunkti mõõtepunkt 4,50 EUR
Valgustatuse mõõtmine, kuni 100-200 mõõtepunkti mõõtepunkt 3,80 EUR
Valgustatuse mõõtmine, kuni 200-400 mõõtepunkti mõõtepunkt 2,80 EUR
Valgustatuse mõõtmine, üle 400 mõõtepunkti mõõtepunkt 1,90 EUR
Hinnad ei sisalda käibemaksu
Eksperdi tunnihind 40 EUR
Transport 0,50 EUR / km
Hinnad ei sisalda käibemaksu
Hinnakiri kinnitatud juhataja poolt 25.11.2020