Elektripaigaldiste audit

Oleme akretideeritud inspekteerimisasutus I065  elektripaigaldiste auditi teostamiseks.
Auditi tellimiseks täitke vastav avaldus.

Elektripaigaldiste mõõte- ja teimitööd

Oleme akrediteeritud mõõtelabor L219. Kõikide mõõtmiste kohta väljastame detailse aruande. Väärtustame oma kliente ja pakume kvaliteetset teenust.

 • Isolatsioonitakistuse mõõtmine
 • Kaitse- , PEN- ja juhtide katkematuse kontroll
 • Kaitsmete rakendumise kontroll
 • Maandustakistuse mõõtmine ja rikkevoolukaitsme teim

Piksekaitsesüsteemi kontroll

Lisaks elektripaigaldiste mõõtmistele, auditite teostamisele ja teimitöödele teostame ka piksekaitsesüsteemi kontrolle. Töid teostame kvaliteetsete tööriistadega ning omame piksekaitsesüsteemi kontrollis vastavat kompetentsi.  

 • Teostame piksekaitsesüsteemi üksikosade hindamist
 • Väljastame dokumentatsiooni kontrolli tulemuse
 • Hinnastamine sõltub allaviikude arvust

Elektripaigaldiste projektide ekspertiisi tegemine

Esimese liigi ja sellise teise liigi mittetüüpse elektripaigaldise, mille peakaitsme nimivool ületab 250 amprit, projektile tuleb teha ekspertiis vastavalt ehitusseaduses ehitusprojekti ekspertiisile kehtestatud nõuetele.

 • Oleme elektripaigaldise projekti koostamiseks pädev ja majandustegevuse registris elektritöö ettevõtjana või ehitusseaduse kohaselt ehitusprojektide ekspertiisi tegeva ettevõtjana registreeritud isik (MTR registreeringu väljavõte)
 • Ekspertiisi teostavad A-pädevusega eksperdid

Elektripaigaldiste järelvalve elektritööde tegemise ajal

Lisaks mõõtmistele, tehnilise kontrolli teostamisele ja teimitöödele teostame ka elektripaigaldiste järelvalvet elektritööde tegemise ajal. Järelvalve tellimiseks võta meiega ühendust.

Valgustatuse mõõtmine

Lisaks elektripaigaldiste mõõtmistele, auditite teostamisele ja teimitöödele teostame ka valgustatuse mõõtmisi. Töid teostame kvaliteetsete luksmeetritega ning omame valgustatuse mõõtmises B-klassi täpsust.

 • Mõõdistamised teostatakse vastavalt standardile EVS 891:2008 (kehtetu)
 • B-klassi täpsusega mõõteriistad
 • Kvaliteetsed ja kalibreeritud mõõtmisvahendid
 • Mõõtmisi teostavad A-pädevusega eksperdid, koolitatud spetsialistid

Elektriohuteadlikkuse kontrollimine

Elektriohutuse seadusandluse kohaselt tuleb igal elektrikul praktiliselt kord aastas sooritada vastav elektriohuteadlikkuse (EOT) teadmiste kontroll. Ohutu töö nõudeid peavad lisaks elektrikutele tundma ka pädevustunnistusega juhid.

 • Elektrik peab tundma ohutusnõudeid ning oskama arvestada riske
 • Viime läbi EOT teadmiste kontrolle
 • Elektriohuteadlikkuse kontrolle viivad läbi A-pädevusega eksperdid

 

Elektriala isikute sertifitseerimine

MHV Elektrikontroll OÜ on akrediteeritud elektriala isikute sertifitseerimisasutus  PEC005 alates 28.01.2011.
Pädevuseksameid korraldame vastavalt soovidele, küsimused emailile.